Vad är ett äktenskapsförord?

Kort sagt är äktenskapsförord ett juridiskt avtal mellan två parter som har eller planerar att gifta sig. Mer specifikt är det ett avtal som reglerar frågor som rör egendom och tillgångar. Läs mer här.

Vad händer med tillgångarna vid eventuell skilsmässa?

Vid skilsmässa ingår alla tillgångar som är giftorättsgods i en bodelning. Giftorättsgods är tillgångar som juridiskt tillhör båda parterna lika. För att en part ska kunna behålla helheten av en tillgång behöver den vara en enskild egendom. I ett äktenskapsförord kan parterna komma överens om vilka tillgångar som är enskild egendom. De tillgångarna skulle vid en äktenskapsskillnad inte tillfalla båda parterna, utan den som tillgångarna tillhör.

Hur upprättar vi ett äktenskapsförord?

Parterna kan skriva ett äktenskapsförord både innan eller under äktenskapet. För att det ska gälla i juridisk mening behöver det vara underskrivet av båda parter samt registrerat i Skatteverkets äktenskapsregister.

Parterna kan välja att författa förordet själva, men det kan vara en god idé att låta en juridiskt kunnig person läsa igenom det. För att undvika möjliga framtida konflikter är det fördelaktigt att vara särskilt tydlig.

När det är dags att skriva under kan parterna välja att låta någon bevittna underskrifterna. Även om det inte är ett krav kan det bidra till en ökad känsla av rättssäkerhet inför framtiden.